Ekonomisk RättFÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Rättshjälp & Rättsskydd förmedlas

FRI TELEFONRÅDGIVNING

processratt 5

personskador 1

myndighet 1

fretagare 1

Skade 1

affarsratt 1

entreprenadratt 1

fastighetratt 1

finansratt 1

forsakring 1

Specialitet

Försäkringsersättningar och Skadestånd

"Bona officia  –  Bona fide"

 

 

 

Fastighetsaffärer, oavsett om de berör enstaka objekt eller hela fastighetsbestånd, betingar i regel höga köpeskillingar. För aktörerna är det därför särskilt viktigt att transaktionerna blir juridiskt korrekta. Lagstiftningen är komplicerad. Även skador som fukt, mögel och konstruktionsbrister kan vara komplicerade och svåra att utreda.

Nyttjanderätt är, enligt juridisk terminologi, en rättighet att begagna någonting som ägs av någon annan och ibland även rätten att tillgodogöra sig eventuell inkomst från sånt nyttjande.

Nyttjanderätt är en av de centrala beståndsdelarna i upphovsrätt – de två begreppen används ofta som synonymer. Nyttjanderätten inom upphovsrätt omfattar rätten att nyttja, vidaresprida och dra ekonomisk fördel av upphovsmannens verk - ofta kallad de ekonomiska rättigheterna. Detta till skillnad från skaparens ideella rättigheter (rätten att erkännas som verkets upphovsman och rätten att motsätta sig att verket vandaliseras och/eller används på ett sådant sätt att upphovsmannens anseende kan skadas).

Andra typiska former av nyttjanderätt finns i de flesta hyres- och leasingavtal, som ju ger brukaren nyttjanderätt under en viss tid av något som ägs av någon annan.

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare. Specialiserade personliga tjänster, som artisteri och rådgivning, utförda av specialiserade tjänste- utövare har alltid funnits och har blivit allt vanligare. Än mer har en ny typ av liknande tjänster växt upp i kölvattnet av industrisamhället med tjänster som support (helpdesk) av produkter och rådgivning (konsulting) till organisationer. De senaste årtionde har också tjänster som levereras av maskiner (datorer) blivit alltmer vanliga, inte mist med Internets genombrott.

  • Biträde vid fastighetsköp och försäljning
  • Biträde vid tvister om fel i fastighet 
  • Biträde vid hyres-/nyttjanderättstvister
  • Biträde vid uppdrags-/entreprenadstvister